//-->

Systemisch Consult

Naar hoofdpagina

Het vergroten van zelfvernieuwend vermogen in organisaties

Prestatieverbetering door vernieuwing en het aanboren van creativiteit.

1-Daagse workshop Op vrijdag 22 maart 2013 van 9.30 - 17.00 u.

in Breda: Allekante www.allekante.nl

 

Voor wie?

Voor iedereen die:

 • betrokken is bij vernieuwing of (sociale) innovatie
 • op zoek is naar een constructieve werkwijze en hiermee ervaring wil opdoen
 • (mede)verantwoordelijkheid draagt voor vernieuwingsprojecten

Wat levert deelname aan deze dag op?

 • Ervaren van de cruciale invloed van een open houding bij vernieuwing
 • Oefenen met de stappen in het U-Proces
 • Inzicht in belemmerende krachten en de risico’s daarvan op stagnatie
 • Nieuwe mogelijkheden verkennen voor vernieuwingsimpulsen in uw organisatie
 • Ervaren hoe toekomstige mogelijkheden naar u toe gehaald kunnen worden

Begeleiders van deze workshop:
Drs. Michael Molenaar   tel.: 0651561095        E-mail: michael@syst.nl
Harry Kloezen              tel.: 0642346416        E-mail: hkloezen@dewerkplaats.org
Dr. Peter van den Berg tel.: 0642088001        E-mail: p.t.vandenberg@uvt.nl

 

  cid:image009.jpg@01CDEF37.CBA26630

  Omdat onze huidige wereld voortdurend en steeds sneller verandert, moeten organisaties zichzelf steeds sneller aanpassen. Veelal gebeurt dit door veranderingen met behulp van externe consultants te ontwerpen en in te voeren. Dit kost veel tijd en geld en gaat gepaard met grote onrust en gedoe binnen de organisatie.
  Het is veel beter om dit vermogen tot vernieuwing van binnenuit te ontwikkelen en daarmee het ´vermogen tot zelfvernieuwing´ te vergroten, door de organisatie te helpen om zelf creatieve oplossingen te vinden in plaats van die van buiten aan te laten dragen. Dit leidt tot een groter aanpassingsvermogen zodat vernieuwingen soepeler en sneller verlopen.
  “……Creativiteit maakt organisaties sterker en weerbaarder, zodat ze beter kunnen omgaan met onvoorspelbare omstandigheden…..”

  cid:image006.jpg@01CDEE8C.F414AC00

  cid:image010.jpg@01CDEF37.CBA26630

  cid:image012.jpg@01CDEF37.CBA26630

  Presencing
  Presencing is gebaseerd op een methode ontwikkeld in de VS, Theory U,  die al vele jaren, en ook in Nederland in vele organisaties, met succes is toegepast. Deze methode helpt mensen van de organisatie zelf om van binnenuit vernieuwingen te realiseren en verouderde patronen te doorbreken. Door deze verbinding met een diepere creatieve bron -die wij allemaal bezitten- worden we bewust gemaakt van de blinde vlekken binnen een organisatie en van nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Ook helpt de methode bij het beheersen van het risico van vernieuwingen door het kleinschalig testen van de meest relevante oplossingen.

  Resultaten
  Deze aanpak van presencing activeert de potentiële energie en creativiteit in organisaties, zoals een stuwdam ook de kracht van het stuwmeer richt en toepast. De mensen betrokken bij deze aanpak raken meer geëngageerd en nemen meer verantwoordelijkheid voor het succes van een organisatie. De cultuur ontwikkelt zich van ´fouten vermijdend´ naar innovatief, betrokken en gericht op de veranderingen in de wereld. Uitgangspunt is om de organisatie als geheel een meer duurzame (sustainable) strategie te laten ontwikkelen en daarmee wezenlijke waarde voor de samenleving te creëren.
  “….Een fouten-intolerante omgeving zwakt de creatieve vermogens af…….”

   

  cid:image014.jpg@01CDEF37.CBA26630

  Workshop
  Vanuit De Werkplaats.org bieden wij u de gelegenheid om tijdens een ééndaagse workshop kennis te maken met deze krachtige, nieuwe aanpak voor organisatievernieuwing en leiderschaps-ontwikkeling. Wij laten u ervaren wat het betekent om onbevangen naar de vraagstukken die binnen uw organisatie spelen te kijken en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken. Wij garanderen dat u een leerzame, inspirerende, maar ook wel enerverende dag zult hebben waarna u met onverwachte ervaringen en inzichten weer naar huis zult gaan.

  cid:image016.jpg@01CDEF34.11246C70

  cid:image017.jpg@01CDEF37.CBA26630

  De workshop wordt gegeven op een inspirerende locatie in Breda:

   

  Tijd:
  Plaats:
  Kosten:

  Aanmelding:

  Neem eerst contact met mij op:

  Vrijdag 22 maart 2013 van 9.30 - 17.00u
  Allekante in Breda: www.allekante.nl
  €295, excl. BTW. incl. Lunch, per persoon

  klik hier om u aan te melden


  klik hier om eerst contact met u op te nemen

  cid:image019.jpg@01CDEF35.DD7A5720

  cid:image014.jpg@01CDEF37.CBA26630

  Begeleiders

  De workshop en de begeleidingstrajecten worden verzorgd door:

  Drs. Michaël Molenaar  Harry Kloezen

  Dr. Peter v.d. Berg

  Arbeids en Organisatiepsycholoog; Organisatieopstellingen, Open Space conferenties, kernkwaliteiten; o.a. bij: Gemeente Tilburg, Bestuurs Academie, Inspectie vd Gezondheidszorg, NEMO, Universiteit Tilburg. (www.syst.nl)
  Organisatieontwikkeling, interim-management, training & coaching; o.a. bij: ENECO, ACHMEA, IBS Consist, KVK Nederland, Ministeries (LNV, BiZa, OC&W). (www.illumens.nl)
  Leiderschap, organisatiecultuur, competentiemanagement; o.a. bij Koninklijke landmacht, Philips, Cap Gemini, RaboBank. Artikel over leiderschap

  cid:image009.jpg@01CDEF37.CBA26630


  Wij faciliteren creatieve oplossingen !!

   

 

De werkplaatsDe Werkplaats.org
Deze workshop wordt u aangeboden vanuit De Werkplaats.org. Een samenwerking van verschillende zelfstandige professionals die hun krachten hebben gebundeld om hun gemeenschappelijke passie voor de verdere ontwikkeling van mens en organisatie te realiseren in de vorm van o.a. training, advies en coaching voor uiteenlopende organisaties.