Systemisch Consult

Open Space                                  vorige pagina          volgende pagina

4. Wanneer Open Space?

Open Space is daarom bij uitstek geschikt in situaties waarin veel behoefte bestaat aan innoverende, probleemoplossende, creatieve en samenwerkingsgerichte processen.
Het bevordert bundeling van energie, het inspireert tot groei en de ideeën en resultaten kunnen worden omgezet in een gedragen actieplan, waarbij de behoefte bestaat om het daadwerkelijk te realiseren.

 

 

Open Space is:

- Eenvoudig te organiseren
- Vraagt ook bij grotere bijeenkomsten relatief weinig begeleiding
- Effectief voor middelgrote en grote groepen
- Uitnodigend voor interactieve communicatie
- Bevorderend voor natuurlijk leiderschap (zelfsturing)
- Noch duur noch gecompliceerd

WANNEER WEL OPEN SPACE?
- Als er een wezenlijk vraagstuk is waarvoor een goede, breed gedragen oplossing nodig is
- Als een vraagstuk of thema echt open is en er is nog niet bepaald hoe de oplossing eruit   moet zien
- ls er op strategische punten meer gevoel van gezamenlijkheid nodig is
- Wanneer inzet en motivatie van medewerkers belangrijk zijn voor succes
- Als er in relatief korte tijd een creatieve planning gemaakt moet worden
- Wanneer de behoefte bestaat de onderlinge communicatie te verbeteren

WANNEER GEEN OPEN SPACE?
- Wanneer er nu geen wezenlijk thema of vraagstuk is in de organisatie
- Wanneer een oplossingsrichting al bekend of vastgesteld is
- Wanneer het thema niet helder kan worden verwoord
- Wanneer het thema te eenvoudig is
- Wanneer het management niet bereid is om ideeën en concrete plannen actief te   ondersteunen
- Wanneer er net zo goed pas over een jaar over het thema kan worden besloten
- Wanneer de groep te klein is