Systemisch Consult

Familieopstellingen

   Voor workshopdata: zie Agenda

Familie & organisatieopstellingen, ofwel systemische opstellingen, zijn ontstaan uit het baanbrekende werk van Bert Hellinger. Hij heeft een unieke werkwijze ontwikkeld, de opstelling, waarmee op indringende wijze belangrijke levensvragen kunnen worden verhelderd.
In eerste instantie is vanuit therapeutische vraagstellingen de familieopstelling ontstaan. Hellinger ontdekte dat cliënten verstrikt konden zijn in een familiesysteem vanuit een diep gevoelde, onbewuste liefde om de familie te dienen.

Uit de enorme ervaringsbasis die ontstond met deze werkwijze, werd duidelijk dat het onze band, c.q. toebehoren aan ons familiesysteem onderhevig is aan drie ordeningsprincipes:

- Ieder lid van het systeem heeft het recht om erbij te horen
- Er is een volgorde in de ordening: wie eerst komt gaat voor
- Er is een balans tussen geven en nemen

Wanneer door wat voor oorzaak dan ook, deze ordeningsprincipes worden verstoord in een familie, dan zal (soms wel vele generaties later) een lid van de familie uit liefde zijn leven onbewust in dienst hiervan stellen met het doel om de verstoring weer goed te maken.
Het betroken lid krijgt vaak voor zichzelf niet duidelijk wat er aan de hand is en kan, als dit ernstige vormen aanneemt, zelfs schizofreen of psychotisch worden. Maar meestal zijn er mildere uitingsvormen zoals: "Ik kom er niet uit" of "ik hou een gevoel van onbehagen" of: "waarom kom ik dit in mijn leven steeds weer tegen".
De manier waarop een deze verstoringen aan het licht kunnen komen is de opstelling, zoals Bert Hellinger die ontwikkeld heeft. We noemen deze verschijnselen "systemisch" en het werken met opstellingen wordt ook wel systemisch werk genoemd.

Organisatieopstellingen

Later is gebleken, dat mensen die deel uitmaken van andere systemen, zoals organisaties, instellingen, etnische groepen of volkeren, ook systemische krachten werkzaam zijn, waarbij ook ordeningsprincipes gelden. Er zijn echter ook verschillen, zoals bij een organisatie, waar immers sprake is van een keuze om er deel van uit te maken, dit in tegenstelling tot tot je familie.
Uit ervaringen met opstellingen bleek dat wanneer het eigen karakter van een organisatiesysteem -alsmede de eigen ordeningsprincipes- in acht worden genomen, organisatievraagstukken ook goed kunnen worden opgesteld.
Organisatieopstellingen kunnen een breed scala van vraagstellingen omvatten, zoals:

- vraagstukken ten aanzien van leiderschap, doelbepaling, structurering etc.
- supervisie en coachingsvragen
- individuele werk en loopbaan vraagstukken